HÖYRYLAIVASANASTOA SEKÄ YLEISTÄ LAIVASANASTOA

A

aggregaatti = höyryturbiinin ja generaattorin yhdistelmä sähkön tuottamista varten
ahteri = aluksen perä
ahterispringi = köysi perästä etuviistoon laiturille
alahanka = tuulessa aluksen suojanpuoleinen kylki
ankkuriklyyssi = rautasilmäkkeinen reikä, josta ankkurikettinki juoksee
ankkurikurki, -rana = ankkurin käännettävä lasku- ja nostolaite
ankkuripeli = ankkurin nostokoneisto
auksiliaarikone = apukone

B

babord, paapuuri = aluksen vasen puoli perästä keulaan katsottuna
baijeri = kiinteä suojakaide
bloki, ploki, pylpyrä = akseloitu pyörä, jossa ura köyttä varten
brestlain = köysi laivasta kohtisuoraan laiturille
bryka = komentosilta
BRT = bruttorekisteritonni; aluksen ylimmän kiinteän kannen alaisten tilojen tilavuus, kts. rekisteritonni
bulk = vilja, malmi tai muu irtolasti
bunkkeri = hiiliruuma
bunkrata = ottaa hiiltä laivan bunkkereihin
buuki = rungon kaareva osa kaulassa
byssa = keittiö, kapyysi

C

cargo = lasti, lastiluettelo
compound = kaksipaisuntahöyrykone
chiiffi = konepäällikkö

D

diktaali, ukko = vedessä oleva hirsistä jontattu pollari laivojen (uittoväylillä puomien tai lauttojen) kiinnittämistä varten
deplasementti = laivan uppouma, laivan paino
donkey, tunkki = pieni apuhöyrykone
donkeypumppu, tunkkipumppu = höyrypumppu kattiloiden tyhjentämiseen ja täyttämiseen sekä köliveden poistamiseen
DWT = 'deadweight tons', laivan kantavuus eli aluksen lastin, polttoaineen, varusteiden ja henkilöiden suurin sallittu paino. 1DWT= long ton, 1016 kg

E

ejektori = höyrypaineen ja imun avulla toimiva esim. pilssiveden poistolaite, tulipesän tuhkan ja kuonan poistalaite
enda = mm. köyden pää, köyden pätkä
evaporaattori = merihöyryjen tislauslaite, suolattoman kattilaveden saamiseksi

F

fendari = aluksen ja laiturin välinen hankaussuoja
fyyri = tulipesä
fööri = aluksen keulapuoli

G

garneeraus = ruuman suojalaudoitus
göösi, rainelippu = satamassa keulatankoon nostettava pienehkö varustamon lippu

H

haalaaminen = laivan siirtäminen laiturissa köysien avulla ilman koneapua
halkoboksit = polttoaineen varastotila
haveri = haaksirikko
heittoliina, kastliina = naru, joka heitetään laivasta laiturille ja jolla kiinnitysköydet vedetään maihin
hiivata, hilata = vetää köydestä, vaijerista jne.

I

ihv = indikoitu hevosvoima = lämpövoimakoneen teho, johon on laskettu mukaan kitkaan, apulaitteisiin ym. kuuluvat tehot
injektori = kattilaveden syöttölaite

J

jöölinki = ohuehko pitkä köysi

K

kabyssi, kapyysi = aluksen keittiö
kappi = kantta korkeammalle rakennettu oviaukko
kastliina = kts. heittoliina
kaussi = metallirengas, jossa kouru köysisilmukkeelle
kavitaatio = onteloiden muodostuminen,pyörivän potkurin läheisyyteen
keulapiikki = aluksen keulimmainen vesirajan puolella oleva ruumatila
klyyssi = partaassa tai kannella oleva reikä, jonka kautta kettinki tai köysi pujotetaan
korsteeni = laivan savupiippu
Kort-tunnelli = hinaaja potkurin ympärille rakennettu tunnelimainen rengas hinauskykyä parantamassa
kraana = nostokurki
kummeli = merimerkiksi koottu ja maalattu kivikasa tai puurakennelma

L

laakonki = laskusilta laiturille
laipio, kotti = laivan poikittainen tai pituussuuntanen vedenpitävä väliseinä
lanterni = kulkuvalolyhty
lee = kts. alahanka
leestongi = portaiden kaide
lenssata = tyhjentää tankki tai pilssi
levanki = kannen ja kylkien pesuharja
liina = ohut köysi
lossaus = lastin purkaminen
lubrikaattori = höirykoneen keskusvoitelulaite
lukko = ankkurikettingin pätkä, josta varsinainen kenttinki kootaan sakkeleiden avulla
luoti = veden syvyyden mittalaite
luuvartti = aluksen tuulenpuoleinen kylki
lästi = 1 lästi = 18 kippuntaa = 2448 kg

M

malspiikki = teräksinen köydenlävistäjäpuikko
manometri = höyrypaineen mittari
manusluukku = miehen mentävä luukku
manööveri = aluksen ohjausliike
meripeninkulma = yhden pituuskaariminuutin (longitudin) pituus, eli 1852 m
merkkivihellykset: 1 vihellys = väistän oikealle, 2 vihellystä = väistän vasemmalle, 3 vihellystä = peräytän täysin konein, 5 vihellystä = ilmoittakaa navigointisuunnitelmanne, mitä aiotte? Satamaantulovihellys = 1 pitkä vihellys, satamastalähtö = kaksi pitkää vihellystä, tervehtiminen ohitettaessa = kolme pitkää vihellystä (vastataan kolmella pitkällä vihellyksellä, aloittanut kuittaa yhdellä nopealla vihellyksellä ja toinen vastaa siihen edelleen samoin)
messi = aluksen ruokailutila
midsippi = keskilaivan tilat
möljä = laituri

N

naakeli = köysien kiinitystappi

P

paapuuri = kts. babord
pantturi = runkokaari
parras = kts. reelinki
peilaus = suuntimen tai veden korkeuden mittaminen ruumassa, polttoainetankkien mittaus jne.
pentri, pentteri = keittiökomero
piiru = kompassissa 1/32 näköpiiritasosta
pleissi = köyden tai vaijerin jatkaminen sitä solmimatta (kts. malspiikki)
pollari = laivan kannella tai satamassa oleva lyhyt tolppa köysien kiinnittämistä varten
proviantti = aluksen muona (ruoka ja juomat)
puuppi = lyhyt puolikansi
pytsi = laivaämpäri
pääkansi = aluksen vahvin yhtämittainen vedenpitävä kansi

Q

quadrupie = nelipaisuntahöyrykone

R

raakitorvet = ilmanvaihtotorvet
redi, reti = sataman ulkopuolinen ankkuroimisalue
reelinki = kannen yläpuolinen suoja- eli myrskylaita
rekisteritonni = 100 engl. kuutiojalkaa eli n. 2,8 m²
riikkari = höyryvihellin
riki = takila (mastot ja köysistöt)
rostiraudat = tulipesän arinaraudat
ruorikäskyt = annetaan sanoilla oikeaan vasempaan
tiukasti = tarkoittaa suurinta ruorikulmaa
kevennä = vähennetään kääntymisnopeutta
keskelle = ruori viedään keskiasentoon
tue = kääntäminen pysäytetään (kääntämällä ruoria vastakkaiseen suuntaan, että kääntyminen loppuu, sen jälkeen keskelle)

S

saalinki = maston poikittainen tai pitkittäinen ristitanko
sakkeli = ketjulukko, pieni U:n muotoinen rauta, jossa on ruuvitappi
saluutti = tarvehdyslaukaus
siftaaminen = laivan siirtaminen konevoimalla
siltakansi = komentosiltakansi
skailetti = kattoikkuna, valoarkku
skotti = kts. laipio
slagi, slaki = kivihiilen ja koksin palanut kounajäte
slakata = poistaa kuona tulipesästä
slipi = korjaustelekka
solmuväli = meripeninkulma. 1 solmun nopeus on 1 meripeninkulma -nopeus tunnissa (1852m)
springi = köysi keulasta takaviistoon laiturille
staagi, taagi, harus = mastoja pituussuuntaan tukeva vaijeri
steevi, vannas, keularanka = kölin jatke ylöspäin rungon etuosassa
styrbord, styyrpuuri = aluksen oikea puoli perästä keulaan katsottuna
surrata = kiinnittää lasti
sutari = putki höyryn laskemiseksi korsteeniin vetoa parantamaan
sydvesti = öljykangaslakki

T

taakeli = sidos köyden tai vaijerin pässä purkautumisen etsämiseksi
taavetti, steverd = pystytasossa ympärikiertyvä venee lasku- ja nostolaite
telegrammi, telegraafi = konekäskynvälitin
tokka = allastelakka
tramppi = hakurahtilaiva
transito = kauttakulku
trimmaus = lastin tai polttoaineen siirto aluksen tasapainon parantamiseksi
trippeli = kolmipaisuntahöyrykone
trossi = paksu köysi
tunkki = kts. donkey
turkki = aluksen sisäpuolinen kansi
tuubit = höyrykattilan tuliputket
täkki = aluksen ulkokansi
töijaus = aluksen kiinittäminen laituriin köysillä tai vaijereilla

U

ukko = kts. diktaali

V

valvi = rungon kaareva osa perässä
vanttiruuvi = köyden tai vaijerin likistäminen kaussin päälle vanttiruuvilla (leikillisesti 'amerikkalainen pleissi')
venttiili-ikkuna = avattava pyöreä ikkuna, varustettuna usein sisäpuolisella sulkuluukulla
vesilasit = kattilaveden määrää osoittavat mittalasit
viilarit = lepuuttajat aluksen kylkien suojaamiseksi hankautumista vastaan

Y

ylähanka = aluksen tuulenpuoleinen kylki

Täältä löydät tietoja: